Paralēlais savienojums (paralēlslēgums): strāvas stiprums un pretestība

I1 / I2 = R2 / R1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =