Paralēlais savienojums (paralēlslēgums): strāvas stiprums

I = I1 + I2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =