Secīgais savienojums: pretestība

$$R = R1+R2$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =