Strāvas blīvums

$$j = e\cdot n\cdot v$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =