Strāvas blīvums

$$j = \frac{I}{S}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =