Strāvas stiprums

I = Δ_q / Δ_t
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =