Griešanās (rotācijas) periods uzlādētu daļiņu magnētiskajā laukā

$$T = \frac{2\cdot \pi\cdot m}{q\cdot B}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =