Lorenca spēks un Ampēra spēks

F_L = F_A / N
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =