Magnētiskā indukcija solenoīda

$$B = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot N\cdot I}{l}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =