Magnētiskā indukcija

$$M = ISB\cdot sin(a)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =