Magnētiskā konstante

$$\mu0 = 4\cdot \pi\cdot 10^{(-7)}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =