Magnētiskā lauka indukcija ar bezgalīgi garu taisnu diriģents ar strāvu radīts

B = μ * μ0 * I  / (2 π r)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =