Magnētiskā lauka intensitāte centrā vijums

H = I / (2 R)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =