Magnētiskā lauka intensitāte centrā vijums

$$H = \frac{I}{2\cdot R}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =