Magnētiskā lauka intensitāte solenoīda

$$H = \frac{N\cdot I}{l}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =