Magnētiskā lauka intensitāte

$$H = \frac{I}{l}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =