Magnētiskā plūsma

$$\Phi = BS$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =