Magnētiskā spēks starp diviem paralēliem vadiem

F = 2 * 10^(-7) * μ * I1 * I2 * l / r
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =