Magnētiskā spēks starp diviem paralēliem vadiem

$$F = \frac{2\cdot 10^{(-7)}\cdot \mu\cdot I1\cdot I2\cdot l}{r}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =