Magnētiskā spēks starp diviem paralēliem vadiem

$$F = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot I1\cdot I2\cdot l}{2\cdot \pi\cdot r}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =