Magnētiskais lauks centrā riņķveida strāvu (vijums)

$$B = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot I}{2\cdot R}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =