Maksimālais moments magnētiskā lauka

M_max = B I S
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =