Moments homogenā (viendabīgā) magnētiskā lauka

p_m = I * S
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =