Rādiuss uzlādētu daļiņu magnētiskajā laukā

r = mv /(qB)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =