Spēks elektromagnētiskā lauka

$$F = q\cdot E+q\cdot v\cdot B\cdot sin(a)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =