Spēks elektromagnētiskā lauka

F = qE + qvB sin(a)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =