Induktīvā pretestība

X_L = ωL
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =