Kapacitatīvā pretestība

X_c = 1 / (C*ω)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =