Kapacitatīvā pretestība

$$X_{c} = \frac{1}{C\cdot \omega}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =