Maiņstrāva: fāzu nobīde starp strāvu un spriegumu

tan(φ) = (X_L - X_C) / R
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =