Maiņstrāva: maksimālais stiprums

$$I_{m} = U_{m}\cdot C\cdot \omega$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =