Maiņstrāva: maksimālais stiprums

I_m = ε_m / R
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =