Maiņstrāvas spriegums: faktiskā vērtība

$$U_{ef} = \frac{U_{m}}{\sqrt {2}}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =