Maiņstrāvas spriegums: faktiskā vērtība

U_ef = U_m / saknis(2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =