Maiņstrāvas stiprums: faktiskā vērtība

I_ef = I_m / saknis(2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =