Oma likums maiņstrāvas ķēdēm

X = saknis(R^2+(ω*L - 1 / (C*ω))^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =