Oma likums maiņstrāvas ķēdēm

X = saknis(R^2+(X_L - X_C)^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =