Deformētas (izstieptas, saspiests) atsperes potenciālā enerģija

E_p = kx^2/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =