Kinētiskā enerģija un impulss

E_k = p^2/(2m)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =