Kinētiskā enerģija

E_k = mv^2/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =