Lietderības koeficients

η = P_n/P
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =