Potenciālā enerģija

$$E_{p} = m\cdot g\cdot h$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =