Potenciālā enerģija

E_p = mgh
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =