Fāze harmonisku svārstību

$$\phi = \omega\cdot t$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =