Frekvence un periods svārstību

ν = 1 / T
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =