Frekvence un periods svārstību

$$\nu = \frac{1}{T}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =