Harmoniskas svārstības: ātrums

v = v_m * sin (ω * t)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =