Harmoniskas svārstības: ātrums

v = -ω * x *sin(ω * t)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =