Harmoniskas svārstības: ātrums

v = v_m * cos (ω * t + π/2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =