Harmoniskas svārstības: kinētiskā enerģija

E_k = m v^2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =