Harmoniskas svārstības: maksimālais ātrums

$$v_{m} = \omega\cdot x_{m}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =