Harmoniskas svārstības: maksimālais paātrinājums

$$a_{m} = \omega^{2}\cdot x_{m}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =