Harmoniskas svārstības: maksimālais paātrinājums

a_m = ω * v_m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =