Harmoniskas svārstības: maksimālais paātrinājums

$$a_{m} = \omega\cdot v_{m}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =