Harmoniskas svārstības: novirze

x = x_m * cos (ω * t + φ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =