Harmoniskas svārstības: novirze

$$x = x_{m}\cdot cos(\omega\cdot t+\phi)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =