Harmoniskas svārstības: pilnā enerģija

$$E = (\frac{m\cdot v^{2}}{2})+(\frac{k\cdot x^{2}}{2})$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =