Harmoniskas svārstības: pilnā enerģija

E = E__k + E__p
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =