Matemātiskā svārsta kustības vienādojums

ω^2 = g / l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =